Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Hoạt động cấp nước
 • Lĩnh vực Thiết bị đo đếm
 • Thỏa thuận, hợp đồng
 • TÌM THẤY 8 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  Kiểm tra, kiểm định đồng hồ đo nước
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  2
  Lắp đặt đồng hồ đo nước
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  3
  Thay đồng hồ nước, thay đổi đường ống cấp nước, cải tạo, nâng cấp di dời vị trí đặt đồng hồ nước
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  4
  Thay đổi thông tin, ký lại hợp đồng dịch vụ cấp nước
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  5
  Thỏa thuận đấu nối nguồn nước
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  6
  Thủ tục mở lại dịch vụ cấp nước
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  7
  Thủ tục tạm ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ cấp nước (cúp nước)
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  8
  Xác định lại đơn giá cung cấp nước theo mục đích sử dụng
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2024
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2024
  SỐ LƯỢT XEM THỦ TỤC
  TTHC cung cấp DVCTT một phần 1826
  TTHC cung cấp DVCTT toàn trình 0
  SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Số người đang truy cập
  Tổng số lượt truy cập