Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
  • Hoạt động cấp nước
  • Lĩnh vực Thiết bị đo đếm
  • Thỏa thuận, hợp đồng
  • TÌM THẤY 8 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
    STT
    Tên thủ tục
    Xuất file
    1
    Kiểm tra, kiểm định đồng hồ đo nước
    Mức độ cung cấp dịch vụ công:
    Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
    2
    Lắp đặt đồng hồ đo nước
    Mức độ cung cấp dịch vụ công:
    Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
    3
    Thay đồng hồ nước, thay đổi đường ống cấp nước, cải tạo, nâng cấp di dời vị trí đặt đồng hồ nước
    Mức độ cung cấp dịch vụ công:
    Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
    4
    Thay đổi thông tin, ký lại hợp đồng dịch vụ cấp nước
    Mức độ cung cấp dịch vụ công:
    Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
    5
    Thỏa thuận đấu nối nguồn nước
    Mức độ cung cấp dịch vụ công:
    Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
    6
    Thủ tục mở lại dịch vụ cấp nước
    Mức độ cung cấp dịch vụ công:
    Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
    7
    Thủ tục tạm ngừng hoặc chấm dứt dịch vụ cấp nước (cúp nước)
    Mức độ cung cấp dịch vụ công:
    Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
    8
    Xác định lại đơn giá cung cấp nước theo mục đích sử dụng
    Mức độ cung cấp dịch vụ công:
    Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích

    TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2024
    TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2024
    SỐ LƯỢT XEM THỦ TỤC
    TTHC cung cấp DVCTT một phần 1832
    TTHC cung cấp DVCTT toàn trình 0
    SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Số người đang truy cập
    Tổng số lượt truy cập